Den Boogerd

Jan, Nia en hun zoon Maarten uit Zelem leiden samen Den Boogerd, een biologisch landbouwbedrijf dat zich toelegt op het aanplanten en uitbaten van authentieke hoogstamboogaarden.


Schapen eten het gras kort tussen de bomen en bijen en hommels bevorderen de natuurlijke bestuiving.
In de boomgaarden zie je veel nestkastjes omdat vogels heel goede insectenbestrijders zijn.

Dankzij deze samenwerking met de natuur kunnen zij lekkere, pure en gezonde sappen, walnotenolie,… bieden.